Trần Đại Thành

Thành hiện tại đang làm việc và công tác tại Công Ty TNHH Quà Tặng ĐẲNG CẤP VIỆT